Treveco

Treveco Oy on Pirkanmaahan ja sen lähialueeseen keskittyvä tuottoisa pääomasijoitusyritys, joka pohjaa omistajiensa näkemyksiin ja kokemuksiin sijoituksia tehtäessä. Yhtiö mahdollistaa joustavalla ja aktiivisella toiminnalla pääomien hajauttamisen omistajaohjauksessa mahdollisimman matalalla henkilökohtaisella riskillä. Trevecon toimintaa ohjaavat arvot ovat pitkäjänteisyys, vastuuntuntoisuus sekä aktiivinen toiminta.

Trevecon indeksi on 1100.

Taustaa

Treveco Oy on kesäkuussa 2006 perustettu menestyksellinen pääomasijoitusyhtiö. Usean vuoden suunnittelun jälkeen yritys perustettiin 12.6.2006 Tampereella. Läsnä perustamiskokouksessa olivat 12 tulevaa osakasta kaiken kaikkiaan 26:sta aloituksessa mukana olleesta. Nyt Trevecon 10-vuotisjuhlavuonna 2016 trevecolaisten määrä on kasvanut yli 70 henkeen.
 
Trevecon toiminta on suunniteltu aloittamisesta lähtien kolmen peruskiven varaan.

  •     Rahamarkkinat eli pörssi, rahastot, johdannaiset, optiot ja warrantit.
  •     Asunnot, kiinteistöt ja maa-alueet.
  •     Pääomasijoitukset, kuten yritykset ja uudisrakennuskohteet.

Yhtiön varat kyseisten peruskivien välillä jaetaan operatiivisten elementtien mukaan, jossa otetaan huomioon talouden trendi ja tuotto-riski -suhteet. Olemme asettaneet tuottovaatimuksiksi rahamarkkinasijoituksille > 5%/vuosi, asunnoille ja kiinteistöille sekä maa-alueille 10 - 20%/vuosi ja pääomasijoituksille > 20%/vuosi. Kyseiset tuottotavoitteet tarkoittavat oman sijoitetun pääoman tuottovaatimusta.

Karkeasti jaoteltuna yhtiömme varallisuudesta noin 30% on sidottu rahamarkkinoille ja kassaan, noin 45% asuntoihin sekä kiinteistöihin ja noin 25% pääomasijoituksiin. Kyseisen pääkivijalkojen sisällä hajautamme sijoituksemme mahdollisimman hyvällä tuotto - odotus - riski -suhteella. Painotussuhteet saattavat vaihdella yleisen talouden tilanteen mukaan.

Käytännöt

Jokainen osakas saa henkilökohtaisesti tiedon yrityksen toiminnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sähköpostitse.
Yrityksen perustamisvaiheessa osakkaita oli 26 henkilöä ja nyt yli 70. Tilaisuuksia järjestetään kolme kertaa vuodessa, joissa kokoonnutaan tapaamaan toisia trevecolaisia, vaihtamaan kuulumisia ja ideoita.

Osakkaita yhdistävät yrittämisen henki, pitkäjänteisyys ja samankaltaiset arvot. Kaikki trevecolaiset ovat erilaisia ja yhteen koottuna tietotaitoa voidaan hyödyntää yrityksen hyväksi.
 
Treveco on osakeyhtiö, jonka johdosta jokaisen osakkaan oikeudet ja velvollisuudet ovat kattavasti laissa määritelty. Yksittäinen osakas on vastuussa ainoastaan omiin osakkeisiinsa sijoittamastaan pääomasta.

Yhtiö ei ole julkinen osakeyhtiö, eivätkä osakkeet ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Osakkaaksi on mahdollista päästä erikseen järjestettävän suunnatun osakeannin kautta. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Yhteystiedot-välilehdeltä ja kysy lisää!